Mitsubishi Outlander PHEV concept

Mitsubishi,Outlander,PHEV,concept

Mitsubishi teasing its plug-in

Mitsubishi Outlander PHEV concept

Let us know what you think.