2016 Toyota RAV4 HYBRID

2016,toyota, RAV4 Hybrid,mpg,fuel economy

Hybrid technology finally reaches the compact ute

2016 Toyota RAV4 Hybrid

Let us know what you think.